Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Menu

Stowarzyszenie Modw – Gbokie skupia w swoich szeregach gwnie kobiety z ssiadujcych ze sob wsi. Obecnie liczy 22 czonkinie. Najstarszy trzon naszej organizacji to kobiety „ w kwiecie wieku”. Nie pracuj ju zawodowo, maj wicej wolnego czasu, ktry chc spdzi aktywnie i poytecznie. Nie dla nich lczenie przed telewizorem, maj wiksze aspiracje.
Modsza grupa to kobiety aktywne zawodowo. Potrafi pogodzi ze sob wiele obowizkw (dom, praca, stowarzyszenie ). czy nas troska o rozwj naszych wsi w poczeniu z kultywowaniem tradycji regionu. Ponadto wok naszej organizacji skupiaj si ludzie dobrej woli, chtni do wsppracy i pomocy.
 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa