Gwna O nas Historia
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Menu

Stowarzyszenie nasze powoane zostao w 1996r. we wsi Modw z inicjatywy pani Marii Krasowskiej.
Pierwotna nazwa organizacji : Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Modw.
Rejestracja w KRS nastpia 22.08.2001 r.
Po wczeniu w nasze szeregi mieszkanek ssiedniej wsi Gbokie, nazwa nasza z oczywistych powodw ulega zmianie i brzmi obecnie : Stowarzyszenie Modw - Gbokie.
Pocztkowa dziaalno skupiaa si na terenie wsi Modw. Po nawizaniu wsppracy z soectwem i Wsplnot Gruntow dylimy do utworzenia wietlicy wiejskiej „Modowianka”.
Naszymi dziaaniami objymy dzieci, dla ktrych zostay zorganizowane zajcia popoudniowe. Wspar nasz MGOK z Piwnicznej. Dzieci korzystay z zaj ruchowych, artystycznych. Tworzyy zesp „Zefirek”, ktry przygotowywa przedstawienia na spotkania z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci. Bray udzia w konkursach plastycznych i przegldach koldniczych.
Dla modziey zorganizowaymy zaplecze do wicze siowych. Dziki pomocy rnych osb zakupiono nowy Atlas, pozyskano awki gimnastyczne. Modzi chopcy postarali si o ciarki i zaplanowali treningi. Podarowano nam tez nowy st do Ping – Ponga.
Kobiety utworzyy w ramach Stowarzyszenia „Grup piewacz”, ktra zajmowaa si tworzeniem repertuaru piosenek ludowych oraz przygotowywaniem potraw regionalnych.
Z czasem nasze pole dziaania powikszao si i obecnie jestemy znane na terenie wasnej gminy ale w wielu innych miejscach naszego kraju, a nawet poza jego granicami.
- Statut.

Dziaania

.
Od roku 2006 nasze dziaania skupiy si na pozyskiwaniu funduszy w celu realizacji ciekawych projektw na terenie Modowa i Gbokiego. Bardzo dobrze ukada si nam wsppraca z Funduszem Partnerstwa Kropli Beskidu. Dziki niemu zrealizowaymy ju cztery projekty.


Rok 2006

12 padziernik – zakoczenie projektu „Zasoby wodne w poczeniu z wypoczynkiem i rekreacj”. Otwarto zadaszone grillowisko suce mieszkacom i turystom w celach spotka towarzyskich i integracyjnych. W pobliy znajduje si pikny, zabytkowy, stary most, przez ktry z poszumem przepywa leny potok. Potok zosta przez nas oczyszczony, a teren wok grilla uporzdkowany. Miejsce to znajduje si przy drodze na szlaku turystycznym z Modowa na Niemcow, Przehyb, Obidz.
Kwota pozyska na realizacje projektu: 6 570,00 z.


Rok 2007
- 15 sierpnia – I Gminne Doynki w Modowie zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenie, przy wsppracy MGOK, UMiG Piwniczna, OSP Gbokie, Wsplnota Gruntowa w Modowie, Soectwa Modw i Gbokie.
- 25 padziernika – zakoczenie projektu pt.: „Adaptacja terenu pod funkcje turystyczno – rekreacyjne przy rdach wody mineralnej w. Kingi w Gbokiem”.
Naszym celem byo podniesienie z ruiny terenu wok rde wd mineralnych w Gbokiem, ktre byy przez lata zaniedbane. W efekcie realizowanego projektu powsta kolejny grill oraz zadaszone siedzisko mieszczce okoo 30 osb. Zostaa zmodernizowana i odwodniona droga dojazdowa do rde na dugoci 200 m., a przepywajcy potok czciowo uregulowany (od strony rde).
Partnerzy projektu: UMiG Piwniczna, UG Rytro, Soectwo wsi Gbokie, MZGKiM Piwniczna, Zakad Leno – Drzewny Piwniczna.
Wkad Funduszu Kropli Beskidu: 12 000,00 z.
Wkad UMiG Piwniczna: 12 000,00 z.
- 16 grudnia – udzia w V wojewdzkim konkursie potraw wigilijnych „Wok wigilijnego stou” w Dworze Ostoya w Jasionce koo Rzeszowa.
Uzyskaymy III miejsce. Nagrod bya kuchenka mikrofalowa.
- 18 grudnia – przystpienie do Porozumienia Ziemia Piwniczaska, skupiajcego stowarzyszenia z terenu gminy Piwniczna – Zdrj.


Rok 2008
- 27 lipca – uroczysto odsonicia i powicenia pomnika w. Kingi przy rdach wd mineralnych w Gbokiem.
Projekt z dotacji finansowanej i wspieranej przez: Mecenat Marszakowski w Krakowie.
Tytu projektu: „Piwniczaskie rda wd – rda naszej kulturowej tosamoci. Etap I – rdo w. Kingi w Gbokiem”.
Kwota dotacji z Krakowa: 12 000,00 z.
Pozostae dofinansowania pozyskalimy z UMiG Piwniczna oraz dziki sponsorom.
- 15 sierpnia – udzia w II Gminnych Doynkach we wsi omnica Zdrj.
- 14 listopada – otwarcie zadaszonej altanki przy rdach w Gbokiem z dotacji Funduszu Partnerstwa Kropli Beskidu.
Tytu projektu: „Zasoby wodne w poczeniu z wypoczynkiem i rekreacj – przy rdach wd mineralnych w. Kingi”.
Kwota dotacji z Funduszu: 12 000,00 z.
Cakowity koszt inwestycji: 22 000,00 z.
Wsparcie otrzymalimy z UMiG Piwniczna.


Rok 2009
- 14 maja – majwka w wietlicy „Modowianka”.
- czerwiec – Pierwsza rocznica przy rdach.
- 19 lipca – prezentacja stowarzysze gminy Piwniczna w Pijalni Zdrojowej.
- 30 sierpnia – III Gminne Doynki w Modowie.
- 20 listopada – zakoczenie realizacji projektu z dotacji Funduszu Partnerstwa Kropli Beskidu przy wsparciu UMiG Piwniczna.
Tytu projektu: „ U rde wd mineralnych w. Kingi – kontynuacja zadania”.
W wyniku wykonanych prac zrealizowano :
- zadaszenie z drewna i blachy, poczono je z istniejc altank – posuy ono jako
ochrona przed szkodliwymi warunkami pogodowymi;
- odbudowano schody i zamontowano barierki, dziki czemu podniesie si poziom
bezpieczestwa dla osb przebywajcych na terenie rde;
- wyoono kamieniem mury i posadzk, dziki czemu poprawi si znacznie estetyka
miejsca;
- dokonano renowacji 3 syfonw, co uatwi korzystanie z zasobw wody mineralnej,a
usunite zanieczyszczenia podczas odnowienia syfonw spowoduj udronienie
przewodw i lepszy przepyw wody;
Koszt cakowity projektu: 36 929,24 z.
Dotacja Funduszu: 25 000,00 z.
 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa